Zemin Etütleri

Yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan müteşekkil olduklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğini ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları, tespit etmek amacıyla yapılan etütlere zemin etütleri denir. ZEMİN ETÜDÜNDE,SAPTANMASI GEREKEN PARAMETRELER · - Sismik kayma dalgası, (Vs) ve sıkışma dalgası, (Vp), (Zemin [...]
Detaylı Bilgi

FORE KAZIK MİNİ KAZIK VE MIKRO KAZIK UYUGLAMALARI

Fore (delme) kazıklar Delme teknikleri kullanılmak veya boş bir boru çakılmak suretiyle zeminde oluşturulan bir deliğin içine gereğinde donatı da yerleştirilerek betonla doldurulması yolu ile imal edilen kazıklardır. Kendini tutabilen zeminlerde fazladan bir işleme gerek duymadan fore kazık imal edilir. Kendini tutamayan zeminlerde kuyu çeperlerinin stabilitesini sağlamak amacıyla bentonit ya da muhafaza borusu kullanılır. Betonlama [...]
Detaylı Bilgi

EMNİYETLİ DERİN KAZI UYUGLAMALARI

Günümüzde kent nüfusunun hızla artması konut, iyeri, kanalizasyon ve otopark gibi alt yapı hizmetlerine duyulan gereksinimi arttırmıtır. Kent merkezlerinde bo parsellerin giderek azalması ve maliyetlerin artması, dier taraftan imar yönetmeliklerinin zemin 168 üstündeki yapı hacimlerini sınırlaması, mevcut arazileri daha verimli halde kullanmaya itmitir. Bu amaçla yapılan inaatlarda derin kazı yapılması zorunlu hale gelmitir. Derin ve [...]
Detaylı Bilgi

Shotcrete Uygulamaları

Püskürtme Beton Kaplama Hem geçici, hem de sürekli yapılarda sıkça kullanılan bir kaplama çeşididir. Püskürtme beton ile kazı yüzeyindeki boşluk ve çatlaklar doldurularak esnek bir yüzey tabakası oluşturulmaktadır. Sürekli uygulamalarda ya bir donatı kafes ya da kaynaklı bir çelik ağ vasıtasıyla takviye edilirler. Püskürtme beton kalınlığı 10-25 cm arasında değişmektedir. Geçici uygulamalar hem hası çelik [...]
Detaylı Bilgi

ZEMİN ÇİVİSİ

ZEMİN ÇİVİSİ YÖNTEMİ Zemin Çivisi Tanımı Zemin çivisi, kazı takviye uygulamalarında ve şev stabilitesinin desteklenmesinde zemine yük aktarımını sağlayan bir yapı elemanıdır. Zemin çivileri genellikle çelik veya fiber donatılardan oluşmaktadır, ancak zemine yük transferini geliştirmek ve paslanmaya karşı koruma sağlamak amacıyla genellikle etrafı çimento enjeksiyonu ile kaplanmaktadır. Aynı zamanda, çivi etrafındaki enjeksiyon çevre alanını büyüterek [...]
Detaylı Bilgi

Fore ve Mini Kazıklı Ankraj Perdeleri İmalatı

Derin kazılarda düşey yer değiştirmelerin önlenmesi, yapıların dönmeye karşı emniyete alınması amacıyla başka bir malzemeye ya da elemana, içine sokarak sabitlenmesi yöntemiyle, beraber çalışır hale getirilmesidir.

Detaylı Bilgi

Taş Kolon Uygulaması

Taş Kolon Her türlü zeminde uygulanabilir. İki aşamada uygulanır. Delme Aşaması: Zemin içinde çeşitli yöntemlerle (vibroflot, burgu, delgi aletleri) istenilen derinliğe kadar kuyu açılır. Kolon oluşturulması: Kuyu tabanından itibaren kademeler halinde granüler malzeme yerleştirilir, sıkıştırılır ve rijit kolonlar oluşturulur.
Detaylı Bilgi

Enjeksiyon Uygulamaları

ÜSTYAPI yüklerini zeminin sağlıklı bir şekilde taşıyabilmesi için zeminin mühendislik özelliklerinin iyileştirilmesi gerekmektedir.

Detaylı Bilgi

Sondaj Çalışmaları

Yeraltı su seviyelerinin tespiti, su ve gaz ceplerinin önceden saptanması ve drenajlarının sağlanması,
Ocaklarda, havalandırma ve drenaj deliklerinin açılması.
Enerji nakil kabloları için, sondaj kuyularının açılması,

Detaylı Bilgi

Lugeon Testleri

Kayaçların geçirimliliğinin saptanması amacıyla basınç altında kuyuya su enjeksiyonu yapma yöntemidir. Genellikle kayaçlarda açılan araştırma sondajlarında yapılır.

Detaylı Bilgi

Presiyometre Deneyleri

Presiyometre deneyi arazide (in-situ) uygulanan, zemin ve/veya kayaçların mühendislik karakteristiklerinin tespit edilmesi amacıyla kullanılan kuyu için yanal yükleme deneylerinden biridir. Jeoteknik problemleri içine alan birçok konuda doğrudan ve dolaylı olarak faydalanılan bir yerinde deney yöntemidir1 .Presiyometre deney aleti; zeminin basınç-deformasyon ilişkilerini ölçmek amacıyla ilk defa Almanya da geliştirilmiş, daha sonra 1950 li yıllarda Lois MENARD [...]
Detaylı Bilgi

Fore Kazık Yapım Metodu

Fore kazıklar yerinde dökme kazıklardır. Değişik çap (Ø45-65-80-100-120-150cm) ve boylarda (0-50m) yapılabilmektedir. Hidrolik delici bir makina ile rotari olarak projeye uygun delgi yapılır.Hidrolik delici bir makina ile rotari olarak projeye uygun delgi yapılır.

Detaylı Bilgi

Jet Grout Uygulamaları

Yeraltı su seviyesinin yüksek olduğu gevşek zeminlerde kazık uygulamalarında (forekazık-mini kazık) zorluklar yaşanmakta ve uygulamalar ekonomik olmamaktadır. Bu tür gevşek - sıkıntılı zeminlerde jet grout yöntemi ile zemin iyileştirme uygulamaları hızlı ve ekonomik oluşu nedeniyle tüm dünyada yaygın olarak kullanılmaktadır. Zemin Araştırma Merkezi ileri teknolojik ekipman ve donanımıyla kazık uygulamaları yanında jet grout yöntemini de [...]
Detaylı Bilgi