Günümüzde kent nüfusunun hızla artması konut, iyeri, kanalizasyon ve otopark gibi alt yapı hizmetlerine duyulan gereksinimi arttırmıtır. Kent merkezlerinde bo parsellerin giderek azalması ve maliyetlerin artması, dier taraftan imar yönetmeliklerinin zemin 168 üstündeki yapı hacimlerini sınırlaması, mevcut arazileri daha verimli halde kullanmaya itmitir. Bu amaçla yapılan inaatlarda derin kazı yapılması zorunlu hale gelmitir. Derin ve büyük inaat çukurları temel zemini ve yeraltı suyunun denge durumlarını deitirmekte ve mevcut komu yapıları ve çevreyi önemli ölçüde etkilemektedir. Bu yüzden inaat alanında geoteknik etütler yapılarak; zeminin özellikleri, komu yapı ve mevcut sistemlerin durumu ve yerleimi hakkında bilgi toplanmaktadır. Rijitiksa duvarları ve hesaplarda yükseltilmitoprak basınç katsayıları alınarak kazı çevresindeki yapıların güvenlii salanmaktadır. Temel çukurlarını destekleyen sistemlerin boyutlandırılması sisteme etkiyen yüklerin yani toprak basınçlarının, sanal toprak basınçları diyagramları yardımıyla belirlenmesi ile gerçekletirilir. Bu yüklere göre sistem elemanlarına gelecek kesit tesirleri hesaplanır ve elemanlar bu tesirlere göre boyutlandırılır. Deiik zemin türleri ve saha koullarına göre uygulanabilecek birçok destekleme sistemi gelitirilmitir. Derin kazı çukurlarının desteklenmesinde en çok kullanılan iksa sistemleri; kazıklı ve ankrajlı perdeler, betonarme perdeler, diyafram duvarlar ve palplanlardır. Derin kazıların tasarımının ana ilkesi ina edilmesi düünülen ve civarda mevcut bulunan her türlü yapının emniyetinin salanmasıdır. Bu esas amaca göre yapılacak ilk i boyutları ve özellikleri belli olan yapının oturacaı alan ve çevresindeki zemin özelliklerinin geotekniketüdlerle belirlenmesi, komu yapı ve mevcut sistemlerin durumu ve yerleimi hakkında mümkün olduu kadar detaylı bilgilerin toplanması, toplanan bu bilgiler ııında ekonomik faktörleri de göz önüne alarak amaca ve artlara uygun bir destekleme sistemi seçebilmektir.