Kayaçların geçirimliliğinin saptanması amacıyla basınç altında kuyuya su enjeksiyonu yapma yöntemidir. Genellikle kayaçlarda açılan araştırma sondajlarında yapılır. Deneyin asası belirli bir basınç altında kayacıN emdiği suyun debisini ölçmekten oluşur ilk kez MAURICE LUGEON tarafından uygulandığından Lugeon deneyi olarak isimlendirilmiştir

Lugeon birimi (LU) 10 kg/cm^ gerçek basınç altında 1 dakika 1 m uzunluğundaki deney zonundan litre olarak kaçan su miktarıdır.

Lugeon Deneyinin Uygulanması

Deneye başlamadan önce deney zonu basınçsız su verilerek doldurulur. Suyun verilmeye başlamasından basıncın yükselmeye başladığı ana kadar giden su miktarı kaydedilir. Deney sırasmda uygulanan basınçlar projenin ve kayacm özelliklerine göre değişir.Bu konuda belirlenmiş bir standart olmamakla beraber 2.4.6.8.10 kg/cm2’lik basınç kademeleri yaygın olarak uygulanmaktadır. Deney sırasmda her basmç kademesinde 10 dakika beklenir. Su kaçaklara beşer dakikalık aralarla kaydedilir. Deneyde uygulanacak kademe boyunun uzunlukları kayacm fiziksel ve yapısal özelliklerine bağlıdır. Geçirimsiz ve uniform özellikli bir kayaçta 5, hatta 10 m’lik kademeler uygulanabileceği gibi çok geçirimli ve değişken özellikle kayaçlarda kademe boyu 1 metreye kadar düşürülebilir. Lugeon basınçlı su deneyi ile kayaçların içerdiği boşlukların cinsini ve özelliklerini belirlemek mümkün olabilmektedir. Bu amaçla çok geçirimli veya su kaçaklarının değişim gösterdiği zonlarda geri dönüşlü basınçlar uygulamak gerekir .

Uygulama Resimleri